Що е то цена на бранда?

През последните години брандирането стана основна корпоративна стратегия за успех. Всички бизнес организации – без значение от кой сектор са – приемат този подход с цел да се утвърдят като индивидуални имена в своята ниша. Брандирането, категорично, е стратегия от сферата на маркетинга. Но когато говорим за инвестиране в бранд или за строеж на перфектна репутация чрез корпоративно брандиране, брандирането само по себе си излиза извън рамките на традиционния маркетинг. Най-малкото, което е, то се инициира и задейства от изпълнителния директор или от борда на директорите в компанията заедно с основните мениджъри и отделно, съвместно с мнението на маркетинговите директори. През последните години, ние станахме свидетели на нови концепции по повод цената на бранда, на неговата сила и на пазарната му стойност, следователно те вече се изчисляват по най-различни методи.

В случай, че маркетинг експертите се затрудняват в създаване на санкции за определени брандинг промоции, днес, те вече няма за какво да се безпокоят. Счетоводните баланси вече включват графа цена на брада, както и разходите по неговото промотиране. Обединявайки тези две стойности в едно водят до полесно разчитане на ROI стойността, както и по-точен анализ на крайните резултати на самия бранд. В тази връзка обаче смяната на ROI стойността ще сменя и цената на бранда с времето.

Между другото, продуктовият мениджмънт спечели особена популярност напоследък. Фактът, че съществуват световни марки, както и марки, които съществуват вече повече от половин век, говори сам по себе си: брандът сам по себе си е способен да прави революции на пазара. Goodyear, Coca Cola, Gillette, Nestle, Kelloggs, Schweppes, Brooke bond и още много други подобни съществуват от много време и самите те допринесоха за лоялността на клиентите и за успеха на компаниите, стоящи зад тези брандове.

Маркетолозите вече са напълно наясно за огромната сила, която притежава брандът и в тази връзка те започват да печелят именно чрез него, като същевременно мислят за стратегии за запазване или повишаване цената на брандовете, за които се грижат. Така например, луксозните и световните марки имат свои рекламни лица – популярни личности – защото тези лица осигуряват фактора лоялност за останалите клиенти. Но от тук се заражда и допълнителната мотивация за работа върху качествените характеристики и световното разрастване на самия продукт, зад който стои брандът. В тази връзка, всеки един отдел, т.е. цялата компания трябва да работи за имиджа на своя бранд. Точно такъв е подходът и на лидерите от Apple. Ако си мислите, че целият свят е почитател на Apple, правилно си мислите. Но служителите, вътрешните за компанията са нейни не по-малки почитатели. Всичко, което се прави в организацията, всяко едно бизнес решение, всичко се прави в името на добрия бранд зад Apple. Защото цялата компания вярва в Apple и с това тя кара и потребителите да й се доверят. Apple са огромни и до ден днешен именно заради работещата им стратегия за корпоративен бранд.

Но както счетоводителите, така и маркетолозите на компанията трябва да ценят бранда и затова да съобразяват всяко свое решение с него, с негово величество бранда.

Брандовете си имат своя цена. Да бъдеш лидер на пазара и да изкарваш солидни приходи от определен продукт, от даден бизнес, всичко това зависи от цената на вашия бранд. С разрастването силата на бранда, се разрастват и печалбите, пазарният дял. И всичко това зависи и от бранд мениджърите. Поддържането на лидерските позиции на бранда обаче изискват добър план и постоянство.