Идентичност на Бранд – Определение и Концепция

Идентичността на бранда произхожда от организацията, тоест компанията е отговорна за създаването на отличителен продукт с уникални характеристики.

По този начин компанията търси да се самоопредели. Тя представя как организацията иска да бъде възприемана на пазара. Компанията предава своята идентичност на потребителите чрез своята брандинг и маркетингова стратегия. Брандът е уникален заради своята идентичност. Идентичността на бранда включва следните елементи: визия за бранда, култура на бранда, позициониране, индивидуалност, взаимоотношения и презентации.

Идентификацията на бранда е сбор от мисловни и функционални асоциации с марката.

Асоциациите не са ‘причини да се купи’, но осигуряват разпознаване и различаване, което не е толкова лесно да се добие. Такива асоциации може да са означителна мелодия (например – Britannia “ting-ting-ta-ding”), цвят запазена марка (например – синият цвят за Pepsi), лого (например – Nike), лозунг (например – лозунгът на Apple “Мисли различно”), и т.н.

Идентичността на бранда е цялостното предложение/обещание, което компанията отправя към потребителите. Брандът може да бъде разпознат като продукт, индивидуалност, куп от ценности и място, което заема в съзнанието на потребителя. Идентичността на бранда е всичко това, с което фирмата желае брандът й да бъде свързван. Това е особеност свързана със специфична компания , продукт, услуга или личност. Това е начин на външно изразяване на бранда към света.

Идентичността на бранда е забележимият елемент на бранда (например – цветът запазена марка, лого, име, символ), който установява и различава бранда в съзнанието на целевата аудитория. То е от решаващо значение за израстването на бранда на вашата компания.

Идентичността на бранда е общото на всичко това, което вие (цялата организация) правите. Това е мисията, персоналността, обещанието към потребителите и преимуществото пред конкуренцията. Тя включва мисленето, чувствата и очакванията на таргетирания пазар/потребители. Тя е средство за установяване и разграничаване на една търговска организация от друга. Компания имаща уникална идентичност на бранда е подобрила усещането за своя бранд, притежава мотивиран екип от служители, които се чувстват горди да работят в добре брандирана организация, активни купувачи и корпоративен стил. Идентичността на бранда води до лоялност към него, предпочитания към бранда, висока степен на доверие, добра цена и добра финансова възвръщаемост. Тя помага на фирмата да покаже на клиентите и на пазара какъв тип организация е. Тя потвърждава още веднъж на вашите клиенти, че вие сте този за когото се представяте. Тя установява моментална връзка между фирмата и клиентите. Идентичността на бранда трябва да бъде устойчива. Това е жизненоважно, така че потребителите мигновено да се съотнасят с вашия продукт/услуга.

Идентичността на бранда трябва да бъде футуристична, тоест тя трябва да разкрие асоциациите, които са водели към бранда. Тя трябва да отразява трайните качества на един бранд. Идентичността на бранда е основно средство за разпознаване от потребителите и представлява разграничение на бранда от неговите конкуренти.